ProMeble to konferencja wystawienniczo-seminaryjna dedykowana wszystkim producentom mebli twardych. Wystawcami i prelegentami konferencji są dostawcy materiałów, komponentów, maszyn, urządzeń, technologii i oprogramowania do produkcji mebli. Konferencja ma na celu szerzenie najnowszej wiedzy technologicznej w zakresie produkcji mebli oraz prezentację najlepszych rozwiązań dla tej branży. Ekskluzywny charakter wydarzenia ProMeble tworzymy poprzez ścisłe przestrzeganie formuły B2B oraz atrakcyjną formułę spotkania Wystawców z producentami.